Galimybių prognozė

galimybių prognozė

galimybių prognozė

Add to Collection Abstract Straipsnis skirtas jaunuolių nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo problemoms ir galimybėms aptarti.

Empirinio tyrimo tikslai: a apibūdinti individualius, socialinius ir kriminologinius, praeities ir esamus veiksnius, darancius įtaką rizikai pakartotinai nusikalsti; b įvertinti trijų psichologinių galimybių prognozė vidinės darnos, agresyvumo ir nevilties rodiklius grupėje, jų sąsajas ir prognostine verte.

galimybių prognozė

Pirmajame tyrimo etape buvo surinkti duomenys is asmens bylų ir užpildytos vaikinų 15—21 metų amžiausatliekancių lygtines bausmes trijų Lietuvos regioninių pataisos inspekcijų priežiūroje, anketos; antrajame etape tiriamieji 52 proc. Psichologiniam įvertinimui naudota A.

galimybių prognozė kuris yra geriau į priekį ar variantas

Rezultatai atskleidė vyraujancias individualias ir socialines tikslinės grupės charakteristikas; regresinė analizė parodė istorinių galimybių prognozė svarbą jaunuolių nusikalstamo elgesio prognozėms; nors grupėje vyravo vidutinio lygio vidinė darna, galimybių prognozė darnos mažėjimas buvo reiksmingai susijes su aukstesniais agresyvumo ir nevilties rodikliais.

Apibendrinant rezultatus atkreipiamas dėmesys į tikslinės grupės rizikos pakartotinai nusikalsti vertinimo ypatumus. References 0.

galimybių prognozė internetinių vaizdo įrašų pajamos

Taip pat žiūrėkite