Investicijų portalas

Verslo žinios - Vienintelis verslo naujienų portalas Lietuvoje

investicijų portalas

Investicijų rūšys 1. Investicijų rūšys pagal investuotojo įtaką ūkio subjektui: 1 tiesioginės investicijos — investicijos ūkio subjektui steigti bei įregistruoto ūkio subjekto kapitalui ar jo daliai įsigyti, taip pat reinvesticijos, paskolos ūkio subjektams, kuriuose investuotojui priklauso kapitalas ar jo dalis, subordinuotos paskolos, jei investuojama siekiant užmegzti arba palaikyti ilgalaikius tiesioginius investuotojo ir ūkio subjekto, į kurį investuojama, ryšius ir investuojant įsigyta kapitalo dalis suteikia investuotojui galimybę kontroliuoti arba daryti nemažą įtaką ūkio subjektui; 2 netiesioginės portfelinės investicijos — investicijos, jei investuojant įsigyta kapitalo dalis nesuteikia investuotojui galimybės daryti nemažą įtaką ūkio subjektui.

Investicijų rūšys pagal investuotojo nuolatinę buveinę rezidavimą : 1 vidaus investicijos — Lietuvos valstybės, Lietuvos Respublikos investicijų portalas ir juridinių asmenų investicijos Lietuvos Respublikoje; KEISTA: 07 11 įstatymu Nr.

investicijų portalas kaip televizija uždirba pinigus

IX nuo 07 25 Žin. Investicijų rūšys pagal investuotojo statusą: 1 valstybės investicijos — investicijos valstybės poreikiams tenkinti nacionalinio biudžeto, valstybės savivaldybių fondų lėšomis, Lietuvos valstybės savivaldybių vardu gautomis paskolomis, valstybės savivaldybių įmonių lėšomis ir kitu valstybės savivaldybių turtu investicijų portalas valstybės savivaldybių investicijų portalas paskolų garantijomis; 2 privačios investicijos — Lietuvos Respublikos ir užsienio privačios nuosavybės teisės subjektų investicijos; 3 užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų investicijos.

investicijų portalas kaip uždirbti 500 r internete

Investicijų rūšys investicijų portalas investavimo objektą: 1 kapitalo investicijos — investicijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti; 2 finansinės investicijos — visos investicijos, išskyrus nurodytas šios dalies 1 punkte. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat žiūrėkite