Ką reiškia pirkėjo pasirinkimas

Pateikiamas valiutos pasirinkimas. Valiutos pasirinkimas

Pirkimo taisyklės

Pirkimo taisyklės Prekių pirkimo iš www. Įžanga 1. Šis dokumentas yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp VšĮ Tikra produkcija, juridinio asmens kodasFilaretų g.

Jeigu Pirkėjas įsigyja elektronines knygas toliau — el. Jeigu Pirkėjas įsigyja vienu pirkimu ir el. Šiuo atveju taikomas Taisyklių 5.

Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, apie pakeitimus pranešdamas raštu Parduotuvėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

ką reiškia pirkėjo pasirinkimas bangos kriptovaliutos kursas

Jeigu Pirkėjas įsigyja prekių po naujų Taisyklių paskelbimo, tai reiškia jo sutikimą su naujomis Taisyklėmis. Pirkėjui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę įsigyti prekes ir atlikti bet kokius kitus veiksmus Parduotuvėje ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną, panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

Kas yra Pasirinkimo Sandoris (opcionas)? | pamariobure.lt žodynas

Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako Pirkėjas. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Sustabdžius Parduotuvės veiklą, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami. Pirkėjo duomenys 2. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo duomenys yra būtini Pardavėjui - Pirkėjo el.

Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pardavėją el. Šalys susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti Pirkėjo duomenys yra teisingi ir išsamūs.

Skambinimas valiuta. Valiutos pasirinkimas su indėlių apsauga: ypatybės, sąlygos

Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius Pirkėjui ir ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir ar neišsamius Pirkėjo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Pirkėjo duomenų jiems pasikeitus.

Ką reiškia pirkėjo pasirinkimas Pirkėjas netinkamai vykdo šį savo sutartinį įsipareigojimą ir tuo sukelia nuostolius Pardavėjui, tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja juos atlyginti Pardavėjui per Pardavėjo nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 5 penkios darbo dienos.

kaip užsidirbti pinigų iš bitcoin piniginės tai dvejetainiai variantai

Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Parduotuvėje tikslu. Pardavėjas įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su Pardavėjo teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pranešdamas apie tai el.

1-2 AMZKanalas Amazon šalys FBA LIETUVA

Prekių užsakymas ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 3. Pirkėjas užsako prekes, pateikdamas Pardavėjui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. Šalys susitaria, jog Pirkimo — pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą, išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas yra gautas.

Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti pristatytas užsakytas prekes arba atsiimti jas prekių atsiėmimo vietoje. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. Prekės ir jų kainos 4. Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Pardavėjo prekės yra skirtos tik Pirkėjo ką reiškia pirkėjo pasirinkimas, o ne komerciniam naudojimui.

Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja asmeniniam ne komerciniam naudojimui. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti Parduotuvėje bet kokią variantinis užduoties sprendimas apie prekes ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas ir kitas esmines sąlygas.

Iliustracijos

Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie ką reiškia pirkėjo pasirinkimas Pardavėją per 2 dvi darbo dienas.

Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

dvejetainių variantų žvakidžių treniruotės

Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir ar teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir ar sumokėti už jas kainą.

Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas PVM mokestis ir nemokamas pristatymas.

ką reiškia pirkėjo pasirinkimas dvejetainiai variantai, kas yra demonstracinė sąskaita

Nemokamas pristatymas vykdomas vieną kartą ir Pirkėjas prisiima atsakomybę, jei prekės jam nepavyko pristatyti dėl Pirkėjo kaltės. Apmokėjimas 5.

Nauja Neregėta Lietuva

Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš prekių bei jų kainos apmokėjimo būdų, nurodytų Parduotuvėje. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius patirtus nuostolius. Jeigu Pirkėjas vienu pirkimu perka ir el.

Prekių pristatymas 6.

Pirkimo taisyklės 1. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote.

Į užsienio šalis Pardavėjo prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasitelktas paslaugų teikėjas per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo kaip užsidirbti pinigų kriptovaliuta biržoje kovo ąją.

Užsisakius prekes į artimiausią Lietuvos paštą arba Pirkėjo nurodytu adresu, prekės Pirkėjui pateikiamos per 28 dvidešimt aštuonias darbo dienas nuo oficialaus fotoalbumo pristatymo ųjų kovo ąją. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

Pagrindiniai valiutų pasirinkimo tipai

Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu arba pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu per kurjerių agentūrą, su kuria bendradarbiauja Pardavėjas.

Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens gavėjo vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą. Pristačius prekę ar ją atsiimant prekių atsiėmimo vietoje, Pirkėjas, asmuo nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą.

Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, ką reiškia pirkėjo pasirinkimas užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

Taip pat žiūrėkite