Išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas, Dažniausiai užduodami klausimai

Į Jūsų telefoną išsiųsta tapatybės patvirtinimo užklausa. Jei aukščiau pavaizduotas kodas sutampa su kodu, kurį matote telefono ekrane, patvirtinkite savo tapatybę, įvesdami savo sPIN1 arba sPIN2 kodą.

išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas

Pagrindinės šios sutarties sąvokos 1. Bendrosios sąlygos — šios sutarties sąlygos, kuriose nustatomos Kliento ir Bendrovės teisės ir pareigos, Vartojimo kredito suteikimo ir grąžinimo tvarka, Vartojimo kredito sutarties nevykdymo teisinės pasekmės, Vartojimo kredito sutarties nutraukimo tvarka ir kitos sąlygos. Specialiosios sąlygos — šios sutarties sąlygos, kurių parengimui Klientas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Vartojimo kredito paraišką internetu, telefoninio pokalbio metu arba užpildydamas ir pasirašydamas popierinę paraišką Bendrovės skyriuose.

Vartojimo kredito gavėjas — fizinis asmuo, su kuriuo Vartojimo kredito davėjas sudarė Vartojimo kredito sutartį -is. Klientas — Vartojimo kredito davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, ketinantis pasinaudoti teise gauti Vartojimo kreditą bei kitomis Vartojimo kredito sutartyje suteiktomis teisėmis.

darbas internete be cheboksary priedų

Registracijos mokestis — vienkartinis negrąžinamas mokestis, kurį Klientas privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti savo tapatybę, registracijos duomenis bei Vartojimo kredito sutarties bendrąsias išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas, kai paraišką Vartojimo kreditui teikia internetu. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Vartojimo kredito davėjas, nurodomas Vartojimo kredito davėjo Tinklalapyje.

Vartojimo kreditas — pinigų suma, kurią Vartojimo kredito davėjas pagal konkrečias Vartojimo kredito sąlygas suteikia Vartojimo kredito gavėjui.

Sodros valdybos vadovybė | pamariobure.lt

Bendra Vartojimo kredito kaina Vartojimo kredito mokestis — visos išlaidos, įskaitant Palūkanas ir bet kuriuos kitus su Vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius. Ši kaina apskaičiuojama ir nurodoma tik pagal Vartojimo kredito paraišką suteikiamo Vartojimo kredito atžvilgiu ir neapima jokių išlaidų, susijusių su Vartojimo kredito davėjo iki tol Vartojimo kredito gavėjui suteiktais Vartojimo kreditais ar ateityje suteikiamais kreditais.

Kaina apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai ir neapima mokėjimo palūkanų, kurias Vartojimo kredito gavėjas moka Bendrovei už pradelstą laikotarpį. Bendra Vartojimo kreditų suma — bendra konkretaus vieno Vartojimo kredito gavėjo visų dar Bendrovei negrąžintų Vartojimo kreditų suma. Bendra Vartojimo kredito kainos metinė norma — bendra Vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu. Grąžintina suma Bendra Vartojimo kredito gavėjo mokama suma — Vartojimo kredito ir Ripple eth Vartojimo kredito kainos suma, kurią Klientas privalo būti sumokėjęs Bendrovei pasibaigus Vartojimo kredito terminui.

Grąžintina suma apskaičiuojama preziumuojant, kad Vartojimo kredito gavėjas visas iš šios Sutarties kylančias prievoles vykdys laiku ir tinkamai.

Vartojimo kredito terminas — terminas, per kurį Vartojimo kredito gavėjas privalo būti sumokėjęs Vartojimo kredito davėjui Grąžintiną sumą bei kitus mokesčius, jeigu jie atsirado dėl to, kad Vartojimo kredito gavėjas vykdė Sutartį netinkamai.

Justicijus, UAB

Vartojimo kredito terminas pasibaigia suėjus paskutinės Mėnesinės įmokos datai, nustatytai Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose. Mėnesinė įmoka — konkreti pinigų suma, susidedanti iš grąžinamos Vartojimo kredito dalies ir apmokamos Vartojimo kredito mokesčio dalies, kurią kas mėnesį Vartojimo kredito gavėjas moka Vartojimo kredito davėjui. Ši suma yra apskaičiuojama Grąžintiną sumą paskirstant lygiomis dalimis, kurios Vartojimo kredito davėjui grąžinamos kas mėnesį per visą Vartojimo kredito grąžinimo laikotarpį.

Mėnesinės įmokos sumos ir mokėjimo terminai nustatyti Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose. Vartojimo kredito sąlygos — konkretaus Vartojimo kredito suma, Vartojimo kredito terminas, Palūkanos, kiti mokesčiai, Mokėjimo diena, Mokėjimo dydis ir kitos sąlygos, nustatytos Vartojimo kredito sutartyje. Mokėjimas — Vartojimo kredito gavėjo arba trečiojo asmens pagal konkrečią Vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito davėjui sumokėta tam tikra konkreti pinigų suma.

Palūkanos — metinių fiksuotųjų palūkanų, išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose, išraiška pinigais, kurias Vartojimo kredito gavėjas privalo sumokėti Vartojimo kredito davėjui už naudojimąsi Vartojimo kredito suma.

Susisiekite su mumis

Palūkanos yra skaičiuojamos nuo Vartojimo kredito išmokėjimo Vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Vartojimo kreditas yra faktiškai grąžinamas Vartojimo kredito davėjui. Skaičiuojant Palūkanas bus laikoma, kad metai turi tris šimtus šešiasdešimt kalendorinių dienų, o mėnuo turi 30 trisdešimt kalendorinių dienų.

šiandien krito bitkoinas

Sutarties administravimo mokestis — išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas Kliento Bendrovei mokamas mokestis už Sutarties vykdymo priežiūrą, įmokų surinkimą bei paskirstymą, įsiskolinimų valdymą ir kontrolę. Sutarties administravimo mokestis įskaičiuojamas į Išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas įmoką. Sutarties administravimo mokestis yra skaičiuojamas nuo Vartojimo kredito išmokėjimo Vartojimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kada visas Vartojimo kreditas yra faktiškai grąžinamas Vartojimo kredito davėjui.

Sutarties administravimo mokestis yra apskaičiuojamas nuo suteiktos Vartojimo kredito sumos ir nurodomas Sutarties Specialiosiose sąlygose. Sutarties administravimo mokestis nėra naudojamas išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas išieškojimo proceso išlaidoms padengti. Vartojimo kredito suma — Vartojimo kredito suma, kurią pagal Vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito davėjas išmoka Vartojimo kredito gavėjui.

Vartojimo kredito suma yra apskaičiuojama pinigais. Vartojimo kreditas yra išmokamas eurais. Permoka — sumos, kurių buvo sumokėta daugiau nei būtina padengti Vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimams pagal Vartojimo kredito sutartį ar sumokėtos neturint pagrindo. Patvarioji laikmena — laikmena, kuri suteikia galimybę informacijos gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

Vartojimo kredito grąžinimo periodas — terminas nuo Vartojimo kredito gavimo dienos iki Vartojimo kredito grąžinimo dienos, arba nuo vienos Mėnesinės įmokos termino iki kitos Mėnesinės įmokos termino, nurodytų šios Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimas — Vartojimo kredito gavėjo teisė atidėti Mėnesinė įmokos grąžinimą, už atidėjimo laikotarpį sumokant tik Palūkanas ir Sutarties administravimo mokestį. Mėnesinės įmokos grąžinimo atidėjimas yra papildoma paslauga, kuria Vartojimo kredito gavėjas turi teisę pasinaudoti savo pasirinkimu ir patvirtinus Vartojimo kredito davėjui.

Vartojimo kredito gavėjui pasinaudojus šią paslauga, jokiais atvejais: a netaikomas Vartojimo kredito sutarties termino pratęsimas; b nekeičiamos esminės Vartojimo kredito sutarties nuostatos — taikomas tik Mėnesinės įmokos grąžinimo datos perkėlimas nepratęsiant termino ir nekeičiant Sutartyje nustatytos Mėnesinės įmokos sumos; c paslauga jokiu atveju negali būti laikoma skolos restruktūrizavimu.

Elektroniniai kanalai — informacijos perdavimas ir kitų veiksmų atlikimas internetu ar mobiliuoju telefonu.

Kodėl verta rinktis ERGO sveikatos draudimą?

Vartotojo zona — Vartojimo kredito davėjo internetinė sistema, kurioje užsiregistravę ir su Tapatybės patvirtinimo priemonėmis prisijungę Klientai gali atlikti būtinus veiksmus Vartojimo kredito sutarčiai sudaryti bei gauti informaciją, būtiną Vartojimo kredito sutarties vykdymui, jos nutraukimui ar atsisakymui. Šalis — Vartojimo kredito davėjas arba Vartojimo kredito gavėjas. Šalys — Vartojimo kredito davėjas ir Vartojimo kredito gavėjas kartu.

Priedas -ai — neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalis, kurioje Bendrovė ir Klientas susitaria dėl palūkanų išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas, mokėjimo dydžio, datos, įmokų skaičiaus ir kitų sąlygų pakeitimų. Tapatybės patvirtinimo priemonės — Bendrovės Kliento susikurtas slaptažodis bei Kliento elektroninio pašto adresas bei telefono numeris, mobilusis parašas arba kita pagal Bendrovės vidaus procedūras priimtina tapatybės patvirtinimo priemonė.

Kliento veiksmai, atliekami naudojant Tapatybės patvirtinimo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrųjų ir Specialiųjų sutarties sąlygų pasirašymas naudojant registracijos metu kliento nurodytą mobilaus telefono numerį, kaip tai apibrėžta Bendrųjų sąlygų 4. Tinklalapis — Bendrovės internetinė svetainė, kurios adresas yra www.

išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas

Grafikas — Vartojimo kredito grąžinimo grafikas, nustatytas Vartojimo kredito sutarties Specialiosiose sąlygose, pagal kurį nustatytomis mokėjimo datomis ir Mėnesinėmis įmokomis Vartojimo kredito gavėjas privalo mokėti mokėtinas sumas Vartojimo kredito davėjui. Grafikas sudaromas laikantis anuiteto metodo. Aiškinant šią Vartojimo kredito sutartį, kiekvieną dokumentą prie Vartojimo kredito sutarties bei kiekvieną papildomą sandorį, susijusį su Vartojimo kredito sutartimi, turi būti laikomasi šių nuostatų: 1.

Atskirų Vartojimo kredito sutarties skyrių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Vartojimo kredito sutarties tekstu. Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Vartojimo kredito sutartį, žodžiai, Vartojimo kredito sutarties tekste, pateikti vienaskaita gali turėti ir daugiskaitos reikšmę, ir atvirkščiai. Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje išdėstytos sąvokos turi būti taikomos, vykdant bei aiškinant šios Vartojimo kredito sutarties Bendrąsias ir Specialiąsias sąlygas.

Kiekviena šios Vartojimo kredito sutarties 1 skyriuje pateikta sąvoka gali turėti kitokią prasmę tik tokiu atveju, jeigu tai konkrečiai yra nurodyta Vartojimo kredito sutartyje. Sutarties esmė 2. Šalys susitaria sudaryti Išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas kredito sutartį, pagal kurią Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja suteikti Vartojimo kredito gavėjui Vartojimo kreditą pagal Vartojimo kredito sutartyje numatytas sąlygas, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti gautą Vartojimo kreditą bei sumokėti Vartojimo kredito mokestį, nustatytą šioje Vartojimo kredito sutartyje, laikantis šios Vartojimo kredito sutarties sąlygų.

Sodros valdybos vadovybė

Šalims yra žinoma, kad visi bendru Šalių sutarimu padaryti Vartojimo kredito sutarties pakeitimai ir priedai tampa neatskiriama Vartojimo kredito sutarties dalimi ir Vartojimo kredito sutarties Šalims turi privalomą galią. Šalių teisės ir pareigos 3.

  1. Kas yra gyvenimo ciklo fondai?
  2. Pirkimo pasirinkimo obligacijas
  3. Darbuotojų sveikatos draudimas Lietuvoje | ERGO
  4. Vartojimo kredito sutartis | Bobutes Paskola
  5. Skambinkite telefonu arba į artimiausią ERGO skyrių Trumpai apie paslaugą ERGO sveikatos draudimas — tai efektyvi darbuotojų skatinimo priemonė, suteikianti galimybę naudotis sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugomis už jas atsiskaitant draudimo lėšomis.
  6. SPIS tvarkomi Jūsų asmens duomenys, asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai, saugojimo terminai bei duomenų sauga yra detaliai aprašyti Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatuose ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  m.

Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja Vartojimo kredito gavėjui teikti Vartojimo kreditus, o Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja gautus Vartojimo kreditus grąžinti Vartojimo kredito davėjui ir sumokėti Vartojimo kredito mokestį.

Bendrovės finansinė paslauga laikoma suteikta, kai Vartojimo kreditas pervedamas į Vartojimo kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą. Vartojimo kredito davėjas įsipareigoja: 3. Laiku Vartojimo kredito gavėjui išmokėti pinigines lėšas.

Prieš 5 penkias kalendorines dienas paskelbti Tinklalapyje, Vartotojo zonoje bei Bendrovės skyriuose informaciją apie tai, jog pasikeis paslaugų teikimo tvarka ar Bendrovės rekvizitai. Užtikrinti Vartojimo kredito gavėjo asmens duomenų apsaugą. Vykdyti kitus Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Vartojimo kredito davėjas turi teisę: 3.

išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas užsidirbti pinigų naudojant robotus

Perleisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties. Pagal sutartį su trečiuoju asmeniu perkelti iš Vartojimo kredito sutarties kylančias Vartojimo kredito gavėjo teises ir pareigas trečiajam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja Vartojimo kredito įstatymui. Įkeisti tretiesiems asmenims iš Vartojimo kredito sutarties kylančius reikalavimus, jei tai nepablogina Vartojimo kredito gavėjo teisinės padėties.

Įvertinti Kliento kreditingumą ir visiškai ar iš dalies atsisakyti suteikti Vartojimo kreditą, jeigu mano, kad Klientas nesugebės laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį. Nutraukti vartojimo kredito sutartį Vartojimo kredito sutartyje nustatyta tvarka.

Vartojimo kredito gavėjas įsipareigoja: 3.

Justicijus, UAB. pamariobure.lt

Pateikti Vartojimo kredito davėjui teisingus duomenis: vardą, pavardę, asmens išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas, asmeninės banko išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas numerį, gaunamas pajamas, jų dydį ir šaltinius, turimus įsipareigojimus kreditoriams, jų dydį ir rūšis, taip pat kitus Vartojimo Kredito davėjo prašomus pateikti duomenis, susijusius su Šalių sudaroma Vartojimo kredito sutartimi.

Padariniai, kilę dėl Bendrovei arba trečiosioms šalims dėl neteisingų duomenų pateikimo, tenka Klientui; 3. Užsidirbti pinigų grynaisiais mokėti Mėnesines įmokas; 3. Neatskleisti Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonių jokiems tretiesiems asmenims; 3. Nedelsiant informuoti Vartojimo kredito davėją, jeigu trečiajam asmeniui tapo žinomos arba Vartojimo kredito gavėjas įtaria, kad gali tapti žinomos Vartojimo kredito gavėjo Tapatybės patvirtinimo priemonės; 3.

Be Vartojimo kredito davėjo rašytinio sutikimo neperleisti iš Vartojimo kredito sutarties kylančių savo teisių ir pareigų; 3. Nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 tris kalendorines dienas, informuoti Vartojimo kredito davėją praradus galimybę naudotis Vartojimo kredito davėjui nurodytais Vartojimo kredito gavėjo elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu; 3.

Pasikeitus vardui ar pavardei, nedelsiant, bet nė vėliau nei per 3 tris dienas, informuoti Vartojimo kredito davėją; 3. Visiškai išankstinio kompensavimo nutraukimo pajamų kodas Vartojimo kredito davėjo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo; 3.

Trumpai apie paslaugą

Visiškai atlyginti Vartojimo kredito davėjo patirtas išlaidas, atsiradusias dėl įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, susijusias su ikiteisminiu bei teisminiu skolos išieškojimu bei kitas Vartojimo kredito davėjo patirtas išlaidas.

Vartojimo kredito gavėjas turi teisę: 3. Nutraukti Vartojimo kredito sutartį šios Sutarties nustatyta tvarka. Grąžinti Vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino Vartojimo kredito sutarties nustatyta tvarka ir pasinaudoti teise į Bendros Vartojimo kredito kainos perskaičiavimą. Atsisakyti Vartojimo kredito sutarties šios sutarties nustatyta tvarka.

Vartojimo kredito gavėjas, sudaręs Vartojimo kredito sutartį, turi teisę naudotis Vartojimo kredito davėjo teikiamomis paslaugomis Elektroniniais kanalais. Šalys, vadovaujantis LR civilinio kodekso 6. Klientas ir Vartojimo kredito gavėjas Vartojimo kredito davėjo paslaugomis gali naudotis Vartojimo kredito davėjo nustatyta tvarka ir laiku, kuris skelbiamas Tinklalapyje bei Bendrovės skyriuose.

Sutarties sudarymo ir lėšų išmokėjimo tvarka 4.

Taip pat žiūrėkite