Kurso bangos.

pamariobure.lt - Smūginė banga

Elektros impulsų terapijos poveikis klausos sukeltajam potencialui P nuotaikos sutrikimų ir šizofrenijos spektro sutrikimų atveju Kastytis Dapšys, Inga Griškova-Bulanova, Rolandas Kaukėnas, Aldona Šiurkutė, Valentinas Mačiulis Santrauka Klausos sukeltasis potencialas P yra neurofiziologinis tyrimo metodas, skirtas objektyviam kai kurių žmogaus kognityviųjų funkcijų įvertinimui.

kurso bangos kaip užsidirbti centą internete

Elektros impulsų terapija EIT yra efektyvus kai kurių psichikos sutrikimų, nepasiduodančių įprastai medikamentinei terapijai, gydymo metodų. Jos metu, leidžiant impulsinę elektros srovę per smegenis, iššaukiamas generalizuotas bioelektrinio aktyvumo iškrūvis. Jo poveikyje smegenyse ir neuronuose atsiranda įvairių fiziologinių pokyčių, kurie duoda teigiamą terapinį efektą.

kurso bangos

Tai saugi procedūra, ypač taikant modifikuotą EIT metodą — kai pacientas trumpam užmigdomas, jam suleidžiami miorelaksantai ir taip išvengiama klinikinio traukulių priepuolio.

EIT poveikio mechanizmai dar nėra gerai ištirti, tačiau kartais stebimi neigiami šalutiniai reiškiniai, apimantys daugiausia atminties procesus.

EIT įtaka kognityviosioms paciento funkcijoms ištirta mažai, todėl darbo tikslas buvo įvertinti EIT poveikį klausos sukeltajam kurso bangos Kurso bangos Ištirti 38 žmonės — 21 moteris ir 17 vyrų.

kurso bangos

Amžiaus vidurkis — 44,5±13,5 metų. Pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes pagal diagnozę: pirmą grupę sudarė šizofrenijos spektro sutrikimų turintys pacientai, o antrą — pacientai su nuotaikos sutrikimais. Abiem pacientų grupėms buvo parinktos kontrolinės sveikų žmonių grupės.

Tai yra paskutinioji pamoka apie techninę analizę ir ši tema yra apie tai, kaip prognozuoti valiutos kursą remiantis Elioto bangos teorija.

Pacientų gaunami medikamentai EIT kurso metu nesikeitė. Pirmiausia abiejų grupių pacientų P potencialo parametrai buvo lyginami su kontrolinės grupės tiriamųjų parametrais. Po to pacientų parametrai prieš EIT kurso pradžią buvo lyginami su parametrais, išmatuotais kitą dieną po paskutinės EIT kurso procedūros.

opcionas ir trumpas išpardavimas susikurti demonstracinę sąskaitą

Klinikiniai psichikos kurso bangos simptomai buvo vertinami PANSS skale šizofrenijos spektro sutrikimų atveju, o nuotaikos sutrikimų atveju taikyti du testai — Hamiltono depresijos skalė ir Montgomerio-Åsbergo depresijos vertinimo skalė. Buvo matuojami 4 kognityviojo komplekso parametrai: N2 bangos latencija, P bangos latencija, P bangos amplitudė N2 bangos ir P bangos amplitudžių, išmatuotų nuo nulinės linijos, skirtumasreikšmingo dirgiklio atpažinimo laikas N2 ir P bangų latencijų skirtumas.

kurso bangos

Gauti rezultatai parodė, kad prieš EIT tiek šizofrenijos spektro, tiek nuotaikos kurso bangos turinčių pacientų P potencialo parametrai, lyginant su kurso bangos tiriamųjų, buvo pakitę. EIT poveikyje tiek šizofrenijos, tiek depresijos simptomai statistiškai reikšmingai silpnėjo. EIT turėjo teigiamą poveikį šizofrenijos spektro sutrikimų turinčių pacientų P potencialui — jo amplitudė reikšmingai padidėjo visose trijose tirtose srityse.

Šiuolaikiški gėlynai Kretingoje: o ar jums patinka???

Nuotaikos sutrikimų grupėje elektros impulsų terapijos įtaka P amplitudei buvo teigiama, tačiau mažiau išryškėjusi, negu šizofrenijos spektro sutrikimų atveju.

Taip pat žiūrėkite