Atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais, Pasirinkimo sandoriai

Ateities sandoriai

atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais

Jeigu atpirkimo sandoris nutraukiamas, sandorio šalys atleidžiamos nuo pareigos jį vykdyti. Jeigu pardavėjas jau yra perdavęs vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas yra sumokėjęs už juos pirkimo kainą, nutraukus sandorį vertybiniai popieriai lieka pirkėjo nuosavybė, o pardavėjas nemoka už juos atpirkimo kainos.

Depozitoriumas teikia šias paslaugas savo atsiskaitymo sistemose: Atsiskaitymo už vertybinių popierių biržos sandorius; Užbiržinių sandorių sugretinimo; Atsiskaitymo už nemokestinius sandorius; Atsiskaitymo už mokestinius sandorius taikant vienalaikį vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą, angl. Depozitoriumas vykdo sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymus tik sąskaitų tvarkytojams įvykdžius visus reikalavimus, nustatytus Taisyklių sąvade angl. CSD Rulebook ir Veiklos vadove angl. Operating Manual.

Sandorio šalis, pavėlavusi įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal atpirkimo sandorį vieną arba dvi darbo dienas, privalo sumokėti kitai sandorio šaliai delspinigius nuo neįvykdyto piniginio įsipareigojimo sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Sandorio šalis, pavėlavusi perduoti vertybinius popierius, delspinigių nemoka.

atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais variantai, kokie yra šie pavyzdžiai

Vertybinių popierių atkarpos išmokos nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos ta diena neįskaitoma iki jeigu sandoris nenutraukiamas atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai priklauso pirkėjui. Jeigu atsiskaitymai įvyksta pavėluotai, atkarpos išmokos priklauso tai sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai būtų priklausę nuosavybės teise, jeigu atsiskaitymai būtų įvykę laiku.

atsiskaitymai su pasirinkimo sandoriais bitcoin sv piniginės elektrum

Jeigu atkarpos išmoką gavo kita sandorio šalis, ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavėluotai įvykusio atsiskaitymo dienos privalo grąžinti šią atkarpos išmoką pirmajai sandorio šaliai.

Taip pat žiūrėkite