Deimantų grupės brokeris

deimantų grupės brokeris

kiek pinigų uždirbti vadovui

Per ilgus metus, sistema išaugo ir dabar renka duomenis iš beveik kiekvieno deimanto rinkos segmento, realiai atspindi apdirbtų deimantų didmenines kainas einamu momentu. Rapaport kainininkas Rapaport Diamond Raport sutrumpintai dažnai vadinami RDRyra pagrindinė priemonė deimantų kainų nustatymui visame pasaulyje, taip pat informacijos šaltinis investuotojams, skelbiamas kiekvieną penktadienį, atskirai deimantams brilianto formos ir atskirai kitų formų šlifuotiems deimantams.

Kainos nurodytos gana smulkiai, kad būtų galima nustatyti kiekvieno akmens vertę, remiantis jo svoriu, spalva, švarumu ir šlifavimo kokybe.

deimantų grupės brokeris

RAPAPORT kainininkas yra mokamas, kaip ir visas priėjimas prie didmeninės deimantų prekybos, bet tai yra pagrindinis darbo įrankis brokeriams prekiaujantiems deimantais visame pasaulyje.

Gavus komercinį pasiūlymą investiciniams deimantams reikia atkreipti dėmesį ar gautas pasiūlymas yra pagristas kainininku RAPAPORT ir kokia yra kainininko paskelbimo data.

deimantų grupės brokeris

Komercinį pasiūlymą deimantams reikėtu gauti raštu, kur būtų smulkiai aprašytas siūlomas deimantas, nurodyta deimanto kaina atžvilgiu RAPAPORT kainininko ir nurodyta kainininko publikacijos kaina. Copyright Company Name

deimantų grupės brokeris

Taip pat žiūrėkite