Trumpalaikės galimybės yra

A Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

važtaraščiai ir pasirinkimo sandoriai

Esant poreikiui, užtikrinama transporto paslauga arba specialistų konsultacijos centre. Esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu arba mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymu.

prekyba pradedančiųjų forumu

Lankyti dienos centrą arba gauti trumpalaikės globos paslaugas galima ir savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu. Tokiu atveju dėl paslaugos gavimo turite kreiptis į seniūnijos pagal gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyrių, kur užpildysite prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Seniūnijos socialinis darbuotojas užpildys visus reikiamus dokumentus ir pateiks savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui, kuris suteiks siuntimą į Socialinių paslaugų centrą Tuo atveju, kai socialines paslaugas skiria savivaldybė, atvykstant į centrą asmuo turi pateikti savivaldybės sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, pridedant savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį, asmens socialinės globos poreikio įvertinimo dokumentus arba jų kopijas.

trumpalaikės galimybės yra

Taip pat žiūrėkite