Papildomų pajamų kavinėje. Norite atsidaryti savo kavinę? | MENIU

Restoranas ir kavinė
Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovė sako, jog viešojo maitinimo sektorius yra viena iš keturių sričių, kurioje — daugiausia pagundų slėpti pajamas ir nelegaliai mokėti darbuotojams atlyginimus. Kažkada netyčia pastebėjau vieno populiaraus baro atlyginimų vidurkį — eurai. Susiję straipsniai Mėgstate pajuokauti?

Įsakymo pakeitimu siekiama užkirsti kelią viešojo maitinimo įstaigoms išvengti gautų pajamų už suteiktas paslaugas apskaitymo, kai  tarpiniai duomenis ištrinami iš kasos aparatų pvz. Vykdant šio sektoriaus kontrolę per pastaruosius kelerius metus vien tik VMI yra nustačiusi per 10 mln.

Taip pat VMI papildomų pajamų kavinėje pateikusi medžiagas ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl galimai apgaulingos apskaitos tvarkymo.

papildomų pajamų kavinėje tendencijos linija, kaip rasti jos lygtį

Atsižvelgdama į nustatytus piktnaudžiavimus ir siekdama įmonių finansinės veiklos skaidrumo bei didesnės mokesčių mokėtojų mokestinės drausmės, VMI parengė teisės akto, nustatančio reikalavimus viešojo maitinimo įmonėse ir viešbučiuose naudojamiems kasos aparatams, pakeitimą. Įsakymo pakeitimo projektas buvo pristatytas Viešbučių ir restoranų asociacijai bei įmonių, prižiūrinčių kasos aparatus, atstovams. Vesdama atvirą dialogą su verslu VMI ragino asociacijos bei įmonių atstovus aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus, kuriuos apsvarsčius bei įvertinus, buvo priimtas sprendimas, užtikrinantis teisingą įmonių pajamų apskaitą.

Kaip teigia A.

papildomų pajamų namuose ne internetu

Klerauskas, numatyti pakeitimai neapsunkins verslininkų darbo organizavimo ir mokesčių naštos nepadidins. Didelė dalis viešojo maitinimo įstaigų šiandien jau atitinka Įsakymo pakeitime numatytus reikalavimus, todėl jo papildomų pajamų kavinėje papildomų išlaidų jiems nesudarys.

Tuo tarpu įmonėms, fiskalinėje kasos aparatų atmintyje fiksuojančioms tik galutinius, apmokėjimą patvirtinančius, kvitus, tereikės tinkamai užprogramuoti kasos aparatus.

prekybos centras knygos nano

Įsakymo pakeitimu buvo atlikti ir kiti pakeitimai, kurių dalis turėjo įsigalioti nuo š. VA iki š. Įvertinusi užsienio praktiką, VMI atkreipia dėmesį, jog Įsakymo pakeitime numatyti reikalavimai yra sėkmingai įgyvendinami Europos Sąjungoje, o kai kuriose šalyse jie yra dar griežtesni.

išgryninimas per tarpininkavimą

Kaimyninėje Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, kovojant su šešėline ekonomika, privaloma sertifikuota programinė įranga kasos aparatams. Balkanų šalyse informacija iš viešojo maitinimo įmonių kasos aparatų keliauja tiesiai į mokesčių administratoriaus serverius.

VAkuris pakeitė kai kurias Kasos aparatų, prekybos paslaugų teikimo automatų ir taksometrų spausdintuvų techninių reikalavimų, patvirtintų VMI prie FM viršininko m.

VA-9, nuostatas.

Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame  Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Verslo liudijimą turintis gyventojas perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo asmeninės nuosavybės teise priklausančius papildomų pajamų kavinėje. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Kai kvitai įsigyti blankų leidyklų parduotuvėse, tai antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis lieka prekių pirkėjui, kai kvitai atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės, tai pildomi du kvito egzemplioriai, kurių vienas duodamas prekių pardavėjui, o kitas lieka pirkėjui.

Taip pat žiūrėkite